Zöld Veszprém Program

Az Együtt Veszprémért egy fenntartható, innovatív városért dolgozik. Hangsúlyozzuk, hogy a zöld gondolat egyszerre veszi figyelembe a környezeti, társadalmi, gazdasági összefüggéseket. Ha bizalmat kapunk a város vezetésére, a különböző területek közötti szinergiák kiaknázását alapvető feladatunknak tekintjük.

 

Energia: A legolcsóbb energia a fel nem használt energia!

Új lendületet adunk az önkormányzati tulajdonú ingatlanok energetikai korszerűsítésének.

Pályázati rendszerben önkormányzati támogatást kívánunk nyújtani a lakóépületek hőszigeteléséhez.

Újragondoljuk a városi energiamix összetételét. Növeljük a megújuló energia részarányát. Amennyiben vizsgálatok is alátámasztják annak észszerűségét, egyeztetéseket kezdünk szélerőműpark létrehozása érdekében, mert a zöldenergia a fenntartható megoldás.

Szorosabbra fűzzük a kapcsolatot a Pannon Egyetemmel és a kutató-fejlesztő intézetekkel, cégekkel innovatív megoldásokat keresve az energiahatékonyság és környezetvédelem területén.

 

Hulladékgazdálkodás: Városi hulladékcsökkentési tervet dolgozunk ki!

Korunk egyik legnagyobb problémája a nem megfelelően kezelt hulladék kérdése. Az elmúlt évtizedekben megsokszorozódott a háztartások, intézmények és az ipar által együttesen termelt hulladék mennyisége. A probléma Veszprémben is egyre jelentősebb méreteket ölt, ezért szükségesnek látjuk városi hulladékcsökkentési terv kidolgozását.

Újrahasználati központot létesítünk, ahol a szükségtelenné, feleslegessé vált, de még jó állapotú használati tárgyak gazdát cserélhetnek. Ezzel is előmozdítjuk az illegális hulladéklerakás visszaszorítását.

Szigorúbb fellépésre készülünk az illegális hulladéklerakással szemben. Bővítjük a kamerarendszert és hatékonyabbá tesszük működését a felderítésben.

Támogatjuk a közterületen elhelyezett hulladéktárolók bekerítését, zárttá tételét a szolgáltatóval és a társasházakkal, lakásszövetkezettel együttműködve.

Elősegítjük a komposztálás fokozottabb elterjedését. A lakossági igények függvényében közösségi komposztpontokat hozunk létre.

Zöldfelületek és zöldterületek: Hagyjunk mindent zölddel benőni!

Kiemelten fontosnak tartjuk fák ültetését. A faállomány frissítésekor őshonos fajokban gondolkodunk. Tovább fejlesztjük a város parkjait.

A városi biodiverzitást értéknek tekintjük, törekszünk megőrzésére, az élőhelyek védelmére, a védett növény- és állatfajok megmentésére. Elkötelezettek vagyunk a klímaadaptív gyepgazdálkodás, a méhlegelők, a rovarhotelek mellett. Fecskevédelmi programot indítunk.

Támogatjuk a zöld falfelületek, a kúszónövényekkel történő árnyékolás megvalósítását, magaságyások kialakítását.

 

Vizeink: Legyünk szivacsváros!

Az önkormányzatnak a szivacsváros koncepció megvalósításával kell gondoskodnia az esővíz felhasználásáról.  A klímaváltozás miatt szélsőséges időjárási körülmények alakulnak ki, a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű eső elönti az utcákat, közlekedési nehézségeket okoz, az aszályos időszakban pedig a városi növényzet nagy része kiszárad. A szivacsváros olyan városépítészeti koncepció, amely lehetővé teszi, hogy a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadékot ne elsősorban a csatornahálózatba vezessük, hanem a föld megtartsa a vizet. Ez a megoldás alkalmas az aszályos időszakok és az özönvízszerű esők váltakozásának kezelésére. A fák, parkok, esőkertek a hőségben hűtik a várost, tisztítják a levegőt és szivacsként magukba isszák a lezúduló csapadékot, amely így nem folyik keresztül felhasználatlanul és károkat okozva a városon.

Meglévő vízelvezetőinket folyamatosan karbantartjuk, fejlesztjük.

Kiemelt figyelmet fordítunk a Séd patak védelmére, tisztán tartására, valamint a Csererdőben, a volt Bakony Művek területén található talajszennyezés kármentesítésének előrehaladására karsztvízbázisunk megóvása érdekében.

Növeljük az ivókutak számát, a város gyalogosok által erősebben látogatott részein nyáron párakapukat telepítünk.

 

Élelmiszerbiztonság: Együnk helyi paradicsomot!

Veszprém energetikai stratégiájával összhangban felülvizsgáljuk a városi piac működését és szolgáltatásait. Azon leszünk, hogy növekedjen a régióból származó termékek választéka, a gasztronómiai kínálat. Megvizsgáljuk, hogy a nagyobb városrészekben mennyire életszerű heti termelői piacok létrehozása a helyi élelmiszerek értékesítésének érdekében. Fontosnak tartjuk a termelő és fogyasztó közötti közvetlen kapcsolatot és az ennek mentén kialakuló bizalmi viszonyt, mely az egészséges, megbízható táplálék fogyasztásának záloga. A várost és környékét egy egységként kezelve, támogatjuk a fenntartható mezőgazdasági termelést, közösségi kertek kialakítását. Ösztönözzük a lakosságot a helyi és szezonális élelmiszerek vásárlására, csökkentve ezzel az élelmiszertermelés és szállítás káros környezeti hatásait.

Gerstmár Ferenc önkormányzati képviselő