Harmonikus Társasházak Program

Tudatában vagyunk annak, hogy a társasházak életében számos kihívás és probléma
merülhet fel, melyek hatással vannak mindennapi életünkre és környezetünkre. Az
Együtt Veszprémért célja az, hogy ezeket a kihívásokat közösen és hatékonyan
megoldjuk és hogy közösségünk életminőségét javítsuk.
Az alábbiakban bemutatott program a társasházakban rejlő potenciál kiaknázását és a
közösségi összetartozást célozza meg.
Célunk, hogy olyan megoldásokat kínáljunk, amelyek segítenek a mindennapi problémák
kezelésében, a közösségi élet javításában és a lakók kényelmének növelésében.

Klímák problémája:
· Településképi szabályozást foganatosítunk a klímaberendezések kondenzvizének
kezelésére.

· Pályázatokat írnánk ki, hogy ezzel elősegítsük olyan csővezetékek kiépítését a
lépcsőházakban, melyek kivezetnék a kondenzvizet. A beszereléssel járó, a lakókat
érintő költségek csökkentése érdekében forrásokat különítenénk el, ezen pályázatok
megfinanszírozása céljából.

Lépcsőház takarítás kérdése:

· (lakók vagy vállalkozó?) Örök kérdés, de egy szolgáltató önkormányzatnak erre
ajánlatot kell tudnia adni a társasházak részére. Mi lehetőséget biztosítanánk az ott élő
vállalkozó kedvűeknek, hogy díjazás fejében ezt elvégezzék, illetve saját dolgozóval ezt
megoldanánk, térítés ellenében.

Telephelyek a társasházakban:
· Vizsgálni szükséges a társasházban alapított telephelyek, székhelyek problémáját, a
nagy személyi forgalommal vagy zajjal járó tevékenységek kiszűrését segítenünk kell,
akár hatósági eszközökkel is, nem korlátozva a nem zavaró kiegészítő tevékenységek
végzését.

Pályázatok:
· Pályázatokhoz szakmai segítségnyújtást biztosítunk a társasházaknak az azokon való
részvétel és a sikeres pályázatírás érdekében.

Panel kérdés:
· Vasalatvédelmi programot dolgozunk ki a társasházak számára a panelépületek
élettartamának meghosszabbítása érdekében.

· A hőszigetelés egy fontos dolog, melyre a környezetvédelmi programpontunkban is
kitérünk. Jelen gazdasági helyzetben, egy alapot hoznánk létre, amelyből azon házak
szigetelését vennénk előre, akik nagyobb önerőt képesek hozzá tenni. Így több házat
tudunk leszigetelni, majd az alapba történő visszafizetések ütemében finanszíroznánk a
következőket. Banki konstrukcióban, önkormányzati részvétellel elérhető hiteleket
biztosítanánk a minél magasabb önerő vállalásához.
A társasházak estén is segítenünk kell a napelemek/napkollektorok telepítését, hisz a
közös tulajdon okán ezek ma nehézkesek, de önkormányzati segítséggel a problémák
áthidalhatóak.

Emellett probléma a gépészet elavultsága, melyekre szintén ki kell dolgozni mielőbb
megoldási javaslatot, melyeket az egyéb beruházásokhoz hasonlóan hitelprogrammal
lehet megoldani.

Közös képviselők:

· Létrehozunk egy városi nyilvántartási rendszert a közös képviselők és az önkormányzat
közt, a hatékonyabb kommunikáció érdekében. Sok helyen probléma,
hogy a társasházak nem szabályszerűen működnek és egy
hitelnél vagy más beruházásnál emiatt nincs megoldás a problémákra. Ezekre
megoldás, ha a jegyző gyakorolja a törvényességi felügyeletet, melyre most nincs példa,
de mi ezt szükségesnek tartjuk.

Hulladék, szemét:

· Támogatjuk a zárható szemétgyűjtő tárolók telepítésének gondolatát és
megvalósítását. Olyan infrastruktúrát teremtenénk meg ehhez, melynek célja, hogy ezen
szemétgyűjtőkhöz csak az adott társasház lakói és a köztisztasági alkalmazottak
férhessenek hozzá.

· A könnyebb megvalósítás érdekében nem csak eltörölnénk a területhasználati díjakat
ezen esetekben, hanem az engedélyezési eljárásokat is ingyenesen elvégeznénk.
Zöldterület kezelési kérdések:

· Biztosítjuk a szakszerű és rendszeres növényzet karbantartást, melynek
foganatosítására területgondnokokat neveznénk ki a zöldterületek megfelelő kezelése
érdekében.

· Pályázatot írunk ki a társasházakat körülvevő zöldterület karbantartásához,
amennyiben egy társasház vállalja a karbantartást, az anyagi forrásokat és tárgyi
eszközöket biztosítjuk ehhez.

Állattartás:

· A pihenéshez való jog mindenkit megillet, épp, mint az állattartás joga is. Viszont
amennyiben egy állat a nem megfelelő tartás okán nem érzi komfortosan, biztonságban
magát, úgy a hatóságoknak épp az állat védelme okán fel kell lépnie. Hasonlóan a
jegyzőnek is fel kell lépnie és a birtokvédelmi eljárást le kell folytatnia, amennyiben a
lakók pihenéshez való jogát csorbítja egy másik lakó ezzel kapcsolatos tevékenysége.
Nem hisszük, hogy egy kutyának az jó, ha egész nap ugat és szerintünk nem is az a
dolga. Ezt a kérdést az Állatvédelmi programunkban részletesen ismertetjük.
Parkolás problémái:

· Új parkolóhelyeket alakítanánk ki, a fennálló parkolók telítettsége okán.
· Támogatjuk a közterület felügyelet fokozottabb jelenlétét, hogy a parkolóhelyeket
foglaló forgalomképtelen járművek esetében kezdeményezze ezen járművek ellen
eljárást. Ezen eljárások célja, hogy az említett járművek jogellenes közterület használata
megszűnjék. Saját vagy szerződéses szolgáltatót és őrzött telephelyet kell ezek számára
biztosítanunk, hogy oda önkéntesen vagy általunk beszállított gépjárművek ne ezeket az
értékes parkolóhelyeket foglalják. A parkolás problémájával külön programpontban is
foglalkozunk.

Aktív kommunikáció:

· Fórumokat hívunk életre a közös képviselők és az önkormányzat között a problémák
gyorsabb megoldása és a közösség bevonása érdekében.
· A közösségi tervezésekbe szeretnénk bevonni a lakosságot és szeretnénk kikérni
véleményüket, ezzel a problémák a szubszidiaritás elve alapján lennének kezelve.

Közösségépítés:

· A társasházakban lévő közös helyiségek funkcióinak újragondolása is tervünk, hogy
azok az ott élők komfortérzetét növeljék, ezekben segítséget adnánk az önállóan

létrejövő kisebb csoportoknak, hogy saját kis közösségeiket építsék, a környezetüket
ápolják.
Ehhez az önkormányzati képviselőink aktív segítséget nyújtanak majd.

Az Együtt Veszprémért célja, hogy közösségünk társasházi környezetét fejlessze és
harmonizálja. Programunk segít megoldani a társasházi problémákat, támogatja a
közösségi együttműködést és elősegíti az épületlakók egységét és kényelmét.