Együtt Veszprémért egyesület sportkoncepciója.

Bevezetés

Veszprémben régi és megbecsült hagyományai vannak a szabadidős és tömegsportoknak, az
egyéni és csapat sportoknak. Tudatosan kell irányítani a lakosság egészséges életmódra való
nevelését. Több kiválóságunk világversenyeken és olimpiákon bizonyították már
rátermettségüket, küzdeni tudásukat. Élsportolóink rengeteg amatőr fiatalnak és felnőttnek
állítottak pozitív példát, valamint motiválták hétköznapi és sportéletünket. Szurkolóként,
támogatóként a veszprémi lakosság és a veszprémi vállalkozások, valamint a városatyák
közösen megpróbálták a megfelelő helyre emelni a sportágakat és asszisztálni a sikereikhez.
Rengeteg közös pont van a Veszprémben űzött sportágak között, akár szakmai, vagy
társadalmi kérdéseket veszünk figyelembe. Fontosnak tartjuk, hogy Veszprémen belül
minden sportág rivalizálás nélkül tudja folytatni a testnevelést, a sportos élményszerzést.
Városunk polgárai a sportot, a mozgásos, vitális életet kell, hogy szeressék és ne csak külön a
sportágakat. Ez a tudatos közösségépítés nélkül nagyon nehéz, konfliktusokkal teli
feladatokat hordoz magában. Egy jól meghatározott városi sport koncepció erős kohéziót tud
építeni a sportklubok és a sportágak között.

A koncepció célja

Az Együtt Veszprémért egyesület egy igazi sportvárost szeretne vezetni előre a jövőbe, ahol a
tömegsport, a szabadidősport és a versenysport összhangban és párhuzamban tud fejlődni,
valamint biztosítja a sportágak közötti átjárhatóságot a veszprémi gyermekek és a felnőtt
polgárok számára, hogy lefektesse a lakosság egészséges életmódjának alapjait.
Célunk, hogy a sport legyen a mindennapjaink szerves része és ne legyen egy problémás
feladat, amit el kell végezni. Legyen életünk játékos és élménnyel teli, hogy mindenki
megtalálja a boldogságát. Alakuljon ki a mozgásra való igény minden veszprémiben. Ne
felejtsük el, hogy a mozgás, a sport, a tervszerű és irányított fizikai képességfejlesztés
„gyógyszer”, ezért felbecsülhetetlen preventív és egészség megőrző szerepe van. Testünket
mozgásra tervezte az evolúció, ezért kötelességünk karban tartani, amit az összes többi
életfunkciónk meghálál. Összefoglalva a mozgást, a sportot támogatni kell, mert ez a legjobb
befektetés és közben még élményt és lelki békét is kapunk.
Tervünk olyan „Sportváros” kialakítása, ahol a sportolás mindenki számára évszaktól
függetlenül elérhető, a mozgásos események, sportesemények, a közösségek, családok
elvárt élménye legyen. Biztosítani kell a sportágak átjárhatóságát, a tömegsport az élsport és
a versenysport között. A tehetségek számára biztosított legyen a kiemelt támogatás,
amelyek közösségi érdekből valósuljanak meg. Veszprém Megyei Jogú Város feladata, hogy a
sportszervezetek működéséhez segítsen előteremteni a szükséges erőforrásokat és ezeket
érdemben felossza az igénylők között. A város vezetésének kötelessége, hogy biztosítsa a
szabadidős helyek megfelelő minőségét és elérhetőségét mindenki számára, valamint a
szabadtéri sportpályák és fedett termek bérelhetőségét.

Felvetett problémák

Élsport, Versenysport

A Veszprémben működő, versenysportban érdekelt egyesületeknek külön identitásuk
van, melyek kialakulása teljesen érthető, azonban emiatt nincs, vagy nagyon kevés a
sportágak közti kapcsolat, együttműködés, kölcsönös segítség. Finanszírozásuk a sportági
szakszövetségek segítségével, valamint támogatásokból, marketing tevékenységből és
tagdíjakból történik.
Az utánpótlásuk neveléséhez a bázis megteremtése versenyhelyzetet szül az egyes
sportágak között és ez sokszor negatív hatással van az adott sportágak eredményességére.
A versenysport előszobája a tömegsport, amiből válogatni tudnak a szakemberek, de sajnos
a nem megfelelő tehetséggondozási program az élsportba nem tudja beépíteni a helyi
nevelésű játékosokat, versenyzőket és drága idegen légiósokat szerződtetnek a klubok.
A gyerekek 6-14 éves kor között még szenzitív időszakban vannak. Ebben a korban a
gyerekek mindenre nyitottak, formálhatóak, ezért általános és sokoldalú képzésben,
kondícionális és koordinációs képességfejlesztésben kell részesülniük, hogy szellemi, fizikai
képességek alapjai kifejlődjenek. Érdemes ezen idő alatt több sportágat kipróbálniuk, majd
ezután az adottságaiknak megfelelő sportágat választhatnak a gyermekek. Csak ezen alap
képzések után kezdődhet a sportág specifikus képesség fejlesztés. Ehhez jelenleg nincs
biztosítva a sportágak közti átjárhatóság, ami jellemzően a fentebb említett sportágak közti
versenyhelyzetnek és a görcsös identitáshoz való ragaszkodásnak köszönhető. A városban
sajnos kevés a teremidő, mert minden sportág csak hasonló időpontokban tudja biztosítani
az edzéseket, valamint kevés a közvetlen városi befolyás alatt álló sport intézmény.

Szabadidősport-Tömegsport

A szabadidősport az alapja minden versenysportnak. A szabadidősport test és
egészségtudatra nevel, megismerteti a gyermekekkel a mozgás örömét. Később ez
biztosíthatja az utánpótlás bázist is. A kicsi sportszervezetek, iskolai diák sportkörök nehezen,
alacsony költségvetéssel gazdálkodnak. Gyakran nincs állandó forrásuk, nincs edző helyük,
de igyekeznek túlélni az erős, nagy múlttal rendelkező klubok mellett. Legtöbbször ezek
biztosítják a klasszikus, olcsó tömegsportot, szabadidősportot, pedig gyakran nem is tudnak,
vagy csak házi versenyeket rendezni.
A szabadidősportnak mindenki számára könnyen és olcsón elérhetőnek kell lennie. Ide
tartoznak a szabadtéri játszóterek, edzőpályák és sportpályák, amelyeket városi segítséggel
kell biztosítani, fejleszteni és karbantartani. Szabadtéri pályák nélkül aligha számíthatunk
arra, hogy valaki szabadidejében sportoljon.
Értelemszerűen a futás a legnépszerűbb szabadidősport, mert minimális az infrastrukturális
és viszonylag alacsony a felszerelés igénye, valamint egy természetes mozgás, amire minden
egészséges ember képes. De a minőségi sport élményhez több futópályára van szükség a
városban és a kluboknak is be kellene tudniuk magukhoz csábítani a gyerekeket, hogy a
futástól eltérő mozgáskultúrákkal is megismertessék őket.

Megoldási javaslat

Versenysport – Élsport

A város célja, hogy a gyerekek több sportágban is kipróbálhassák magukat, akár egy
versenyszezon alatt, mindenféle kötelezettség nélkül. Tudjuk, hogy minden sportszervezet
ugyanazokat a jó felépítésű fiatalokat keresi, de meg kell tanulni tovább engedni a
tehetségeket. Mindkét szinten a problémák megoldására a sportszervezetek közti
kommunikáció erősítése a cél. Fontosnak tartjuk, hogy akár félévente a város hívja össze a
kiemelt sportágak vezetőit egy beszélgetésre, mely egy kötött program keretei között folyna.
Egy összefogással létrehozott ernyő alatt egységes elvek szerint működhet Veszprém
verseny- és élsportja, ahol minden sportág megtarthatja az egyéni gazdálkodását, azonban
identitásának egy részét a „Sportvárosért” fel kell adnia.
Ennek köszönhetően ezeknek a sportágaknak, melyek az ernyő alá tartoznak növekedhet
a társadalmi támogatottsága, a helyi cégek szponzorációra elköltött forintjaikért
nagyobb értéket kapnak és emiatt vonzóbb lesz a sport támogatása.
A város lakossága innentől nem sportági szurkoló lesz, hanem Veszprém szurkoló. Az egyéni
szponzorációk, támogatások emelkednének.
Nem utolsó sorban az ernyőnek köszönhetően a klubok működtetésének járulékos
költségei csökkennek. A város az igények felmérésével segíteni és irányítani tudja a túlterhelt
terembérleti időszakok szabad kapacitásának az optimalizálását. Az élsportnak is
alkalmazkodnia kell a tömegsporthoz, ezért a reggeli edzések számának beiktatását és
növelését is célul kell kitűzni. Ezen időszakban a termek leterheltsége alacsony.
Így a sporttermek egyenletes kihasználtsága nőhet, ezáltal az intézmény fenntartók
eredményesebben tudnak gazdálkodni. Olcsóbb és elérhető időpontok jöhetnek létre a
bérlők számára. Ez közvetlen hatással lehet a klubok működésére, mert a költségeik azonnali
csökkenését vonja maga után. A terem és sportpálya bérleti díjak minden sportszervezet
számára a leginkább terhelő tételek.

Szabadidősport-Tömegsport

A sportnak ezen a szintjén a támogatásokat a városnak teljesen objektíven és folyamatos
fejlesztéssel, tervszerűen kell meghatároznia.
Az önkormányzati sporttámogatásokhoz a forrásokat a városnak minden befolyását latba
vetve kell segíteni összegyűjteni és szakszerűen szétosztani.
A sportágaknak lehetőséget kell biztosítani a képviselők közreműködésével, hogy az adott
sportág közös programot nyújtson be az őt érintő tömegsporttal kapcsolatban.
A programban szerepelni kell a javasolt infrastrukturális és eszköz fejlesztéseknek is,
valamint kötelező része kell legyen az ingyenes, népszerűsítő szabadidősport programok
szervezése is.
Ez egy tervezhető folyamat, ami egyeztetést kíván a kluboktól, mely közös érdekek mentén
közelebb hozza egymáshoz a tömegsportot és a sportágakat, mert ez egy tökéletes merítési
lehetőség a kluboknak is az utánpótlás kiválasztáshoz.
Az extrémsportok kedvelői számára is biztosítanunk kell a kihívások és a tréningek
lehetőségét. Mi szívesen támogatjuk az elképzeléseiket, hogy a saját maguk által
megálmodott edzési lehetőségeket meg tudják valósítani. Természetesen, ehhez először
közös nevezőre kell jutnunk a szervezeteik képviselőivel és segíteni nekik, hogy egy városi
klubot tudjanak alapítani, így érdemben tudnak megjelenni a közönség előtt.
Emellett létre szeretnénk hozni egy olyan parkot, ahol 5-6 ezer néző előtt
bemutatkozhatnának az ilyen különleges sportágak, illetve bármely sportág a nagyközönség
előtt tudna szerepelni, népszerűsíteni magát és a sportos élet sokszínűségét.
Jelentős vonzerőt jelenthetnek az ilyen rendszeres programok, hiszen egy-egy ilyen esemény
távolról ide érkező nézőket is vonz. Reméljük, hogy a közönség hosszabb távra marad.
Megszólítani, hívnunk és marasztalnunk kell őket és megismerhetik komolyabban
városunkat. Célunk, hogy a látogatóink minél több vendég éjszakát töltsenek el szeretett
városunkban és feltöltődve, boldogan felejthetetlen élményekkel térjenek haza. Vigyék hírét
városunknak és vendégszeretetünknek, majd rövid időn belül barátaikkal együtt,
programokra éhesen siessenek vissza hozzánk! Ez a feladatunk!
Természetesen más tevékenységek is profitálhatnak ebből a városban. Ugyanezen, csak
részben fedett parkot hasznosíthatnánk más, akár zenei programok bemutatására is. A
nappali sportrendezvényt össze kell kötni egy esti koncerttel, ami gazdaságosabbá,
színesebbé és több réteg számára teszi népszerűvé, izgalmassá a sport vagy épp zenei
rendezvényt, mely átjárhatóságot biztosít az érdeklődési körök tagjai között. Így
értelemszerűen fenntarthatóbb lesz a parkunk. Nem szabad csak megálmodni és
támogatásokból felépíteni mindent, hanem mai és jövőbeni modern elgondolásokkal,
alapvetően többfunkciósra kell tervezni a rendezvényeket és az intézményeit, valamint végül
okosan, nagyon rugalmasan is kell üzemeltetni azokat!

Konklúzió

Véleményünk szerint Veszprémben adottak a fent említett megoldások alapjai.
Elkerülhetetlen a szakszerű, határozott és befolyásos önkormányzati szerepvállalás.
A közösségi gondolkodás jelen van Veszprém sportéletében is, melyet ki kell használni.
A sikeres sportklub felépítésének, működésének a receptjét át kell adni a még fejlődőnek,
hogy ne vergődjön egyedül, és ne okozzon csalódást tanítványainak, ne tékozolja el a
tehetséges versenyzőit.
A közös fejlődés csak rendszeres kommunikációval lehetséges, ami ingyenes, de nagyon
értékes a sportközösségek számára.
A többi pénzkérdés, amely áttekintéséhez ismernünk kellene a mostani vezetés lezárt
elszámolásait, sikeres és kudarcos projektjeit, ezért részletes programokba jelen kampány
idején nem tudunk felelősen tervet alkotni.
Veszprém Megyei Jogú Város feladata és kötelessége, hogy pályázatokkal és a helyi
vállalkozók motiválásával a tervezett támogatások erőforrásait segítsen felkutatni és
szétosztani a sportszervezetek között.
Ez egy gyönyörű kihívásokkal teli küldetés, ami minden veszprémi lakos megelégedését
szolgálja. A közös egyetértéssel létrehozott sportkoncepció óriási változást idézhet elő
Veszprémben, mint egy a Sportváros jövőjében.
Ehhez egy potens, céltudatos városvezetés szükséges, akik döntéseik és a veszprémiek
mellett kiállnak, mint az Együtt Veszprémért egyesület képviselői.

Koronczai Péter
Együtt Veszprémért képviselőjelöltje