Oktatási Program Veszprém

Az oktatás kiemelt fontosságú tényező a városunk fejlődésében és jövőjének biztosításában. Ez akkor is így van, ha egyre kisebb belszólásunk van ebbe, de ezépp azért fordulhat elő, mert a városvezetők egy központi érdeket követnek, a helyi lakosság mellőzésével. Az Együtt Veszprémért egyesület elkötelezett a minőségi oktatás iránt, ezért olyan lehetőségeket szeretne felkínálni, amelyek elősegítik a diákok fejlődését és Veszprém történelmi és kulturális gazdagságának megőrzését és gyarapodását. Olyan Veszprémet, ahol a fiatalok nagykorúvá válásukat követően nem hagynak el bennünket, megtalálják az oktatási, képzési lehetőségeiket itthon. Ehhez fogjuk keresni a lehetőségeket, majd azokat meg is valósítjuk.

Ösztöndíjak:

  • Az ösztöndíjak keretösszegét növeljük, körét pedig bővítjük annak érdekében, hogy támogassuk a tehetséges diákokat, és lehetőséget adjunk számukra a magasabb szintű oktatás elérésére. Támogatni fogjuk a különböző tudományágakban, művészeti területeken és sportban kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákokat bemutatkozási lehetőségeik bővítésében.
  • Az érett, már gyakorló művészeinknek is ösztöndíjat tervezünk felkínálni, hogy a helyi fiatalokat bevonják az alkotás folyamatába, megismerjék annak szépségeit és maguk is megtalálják ebben azt a gyönyörűséget, melyet az alkotás folyamata jelent.

Középfokú zenei oktatás visszaállítása:

  • Visszaállítjuk a középfokú zenei oktatást Veszprémben annak érdekében, hogy újra életre keltsük a város zenei hagyományait és erősítsük a művészeti kínálatot. Célunk, hogy Veszprém, mint a zene városa, mind komoly-, mind könnyűzenei téren méltó legyen a címhez és adjon teret a jövő zenészeinek kineveléséhez. Célunk a középfokú zeneoktatás újra indításával a zenei oktatás erősítése a városban.
  • Ennek továbbfejlesztése érdekében az egyetemünknél is lobbizunk zenei kurzusok indítása érdekében.

Kulturális intézmények oktatási fókusszal:

  • Támogatjuk, azon szemléletet, miszerint a kulturális intézmények, például a múzeumok és művészeti kiállítóhelyek, fókuszáljanak az oktatásra és a múzeumpedagógiai programokra és biztosítsanak kiemelt figyelmet az általános és középiskolás korosztály tanulásának, történelmi, kulturális és művészeti tudásának elmélyítése céljából. Egyesületünk kiemelt figyelmet fordít arra, hogy ezek az intézmények ne csak elérhetőséget, hanem oktatási szerepet is vállaljanak a városban, így lehetőséget teremtve a diákok számára a gyakorlati és élményalapú tanulásra.

Informatikai infrastruktúra fejlesztése az oktatásban:

  • Befektetünk az informatikai infrastruktúra fejlesztésébe az oktatási intézményekben annak érdekében, hogy megfelelő eszközöket és lehetőségeket biztosítsunk a diákok számára a digitális tanuláshoz és az informatikai ismeretek elsajátításához, melyek nélkülözhetetlenek a 21. században.
  • Hangsúlyt kívánunk fektetni az idősebb korosztály informatikai képzésére, illetve lehetőséget és segítséget kívánunk nyújtani a város egyes intézményeiben és információs pontokon, illetve ügyfélszolgálaton a hivatalos ügyek online ügyintézésében.

Közösségi oktatási programok támogatása:

  • Ösztönözzük és támogatjuk a közösségi oktatási programokat, amelyek segítik a hátrányos helyzetű vagy speciális igényű diákokat a tanulásban és fejlődésükben. Ebben együttműködünk a helyi civil szervezetekkel és alapítványokkal annak érdekében, hogy széles körű oktatási lehetőségeket biztosítsunk minden diák számára.

A fentiek mellett úgy véljük az önkormányzat szerepe egyfajta koordináció a városban működő intézmények és a tanulni vágyók között, hiszen közös célunk, hogy mindenki megtalálhassa az igényeinek megfelelő tanulási lehetőséget, legyen az tanfolyam, képzés, avagy szakmai képesítés megszerzésére irányuló program. A tájékoztatás és tanulási lehetőség biztosítása, akár helyszínek, akár más támogatások formájában kiemelt feladatunk.

Továbbá az oktatás területén is rengeteg problémát találunk akár a szülő, akár a pedagógus oldaláról közelítjük is meg az oktatás, nevelés kérdését, így erre különböző fórumokat hozunk létre a felek bevonásával kidolgozva azokat, akár átnyúlva a tankerület felett is.