Erős Veszprém Program

A Királynék Városának, szeretett Veszprémünknek a gazdasági helyzete bizonytalan az Európai Uniós források elapadása és az eddigi források ésszerűtlen felhasználása miatt. Ezt egyértelműen mutatja a 2024. évi költségvetésünk is. Az önkormányzatnak a jogszabályokban foglalt kötelező feladataihoz kapott állami támogatás nem fedezi az alapvető szolgáltatásokat, mint például a gyermeknevelés, kultúra, városi infrastruktúra-, tisztaság fenntartása és a közösségi közlekedés. Az EKF-től átmentett pénzek egy időre fedezetet nyújtanak, de hosszabb távon elfogynak. A város forrásainak többsége kiszivárog a városból, ahelyett, hogy itt lenne befektetve, s ezzel értéket teremtene a veszprémiek számára. Az Együtt Veszprém célja nem más, mint a folyamat megfordítása, egy közösségi profit orientált gazdálkodás megvalósítása. A felesleges költségek megszüntetése, a pénz kiáramlásának megállítása, a források visszaforgatása a Városba.

Az Európai Uniós források elapadásának okát most nem vizsgálva, nekünk az Együtt Veszprémnek az elhatározása szilárd, azaz minden követ meg fogunk mozgatni annak érdekében, hogy a már említett forrásokhoz, ha máshogy nem is, de közvetlen úton hozzá tudjon jutni városunk.

Nem mellesleg említést érdemel, hogy az úgynevezett szolidaritási hozzájárulás címén városunknak 2022. évben 1,6 milliárd, 2023 évben 2,6 milliárd, 2024 évben pedig már 3,4 milliárd forintot kellett, illetve kell befizetnie az államkasszába (adatok megtekinthetők a város 2024. évi költségvetésében). Tulajdonképpen ezek az összegek is csökkentik városunk lehetőségeit a fejlődésre. Ezzel kapcsolatban sem a FIDESZ, sem pedig a magát ellenzéknek tartó baloldali összefogás részéről sem hallottam semmiféle tiltakozást annak érdekében, hogy a szolidaritási hozzájárulás mértéke csökkentésre kerüljön. Ez is azt mutatja, hogy a pártok szolgaként működnek – ahogy Magyar Péter is említette –, egymást tartják hatalmon, és nem értünk vannak!

Nem szeretnénk, ha ebben a nehéz helyzetben kellene majd eldöntenie a városvezetésnek, hogy az óvodákat támogatják és megbecsülik az óvónőinket, dajkáinkat, vagy pl. járdafelújításra költenek.

Mindemellett a másik probléma, hogy a kormányzat folyamatosan csorbítja az önkormányzatok jogait, vonja el hatásköreit. A hulladékgazdálkodást átadta a MOL-nak, városunk ivóvíz- és szennyvíz hálózatát pedig a jelenlegi városvezetés adta át az államnak, stb. Fel kell lépnünk e tendencia ellen nekünk, veszprémi lakosoknak is, mert ha nem cselekszünk, akkor elveszítjük a jogunkat önmagunk igazgatására, településünk önkormányzására.

Az Együtt Veszprémért elkötelezett amellett, hogy városunk fejlődését elősegítse, és konkrét megoldásokat kínáljunk a jelenlegi kihívásokra.

Szolidaritási hozzájárulás csökkentésének javaslata a kormány felé:

 • Jogszabály módosítási javaslattal élünk a kormány felé, hogy a számítási módszer módosításával a Veszprémben megtermelt tőke a legnagyobb mértékben városban maradhasson.
 • A nálunk maradt összegből finanszírozni tudnánk a városi infrastruktúra felújítását, fejlesztését, ezáltal helyi vállalkozóinkat munkalehetőséghez juttatnánk, több munkavállalót tudnánk foglalkoztatni, miáltal nőhetne a veszprémi lakosok fogyasztása.

Helyi vállalkozások támogatása:

 • Helyi vállalkozóink részére kidolgozunk egy olyan iparűzési adókedvezményt, amely a vállalkozó azon beruházásának értéke vagy annak egy része után járna, melyet a vállalkozó az adóévben helyezett üzembe.
 • A Veszprémben adózó helyi vállalkozások előnyt fognak élvezni a piacösztönzési támogatásoknál és beszerzésekné
 • Az új vállalkozásokat, betelepülő cégeket nem csak adókedvezményekkel, hanem kedvező gazdasági környezet kialakításával ösztönözzük.
 • Veszprém gazdasága kitett – mind foglalkoztatási, mind adóbevétel szempontjából – a multinacionális autóipari cégeknek. Új irányként a startupok támogatását szorgalmazzuk. Ez a fiataljaink megtartásában fontos, ezért, számukra helyet kell biztosítanunk. Ehhez most is vannak megfelelő ingatlanjaink.

EU pályázatokhoz nyújtott segítség:

 • A volt okmányirodába tervezett ügyfélszolgálatunkon és honlapunkon segítséget nyújtunk a veszprémi vállalkozásoknak az EU pályázatokkal kapcsolatban, hogy megfelelően tájékozódhassanak és, hogy a számukra legmegfelelőbb pályázatokat megismerhessék.

Energetikai korszerűsítés és fiatalok támogatása:

 • Az önkormányzat egyik legnagyobb költségterhe ma az energia. Energetikai korszerűsítési lehetőségek maximális kihasználásával intézményeink szintjén a lehető legtöbb „rezsi költséget” kívánjuk megspórolni és az így megspórolt összegeket a fiatalok innovatív ötleteinek a támogatására használjuk fel.

Energiahatékonysági pályázatok:

 • Lehetőséget teremtünk a veszprémi lakosok számára, hogy energiakorszerűsítésre pályázhassanak az önkormányzatnál.
 • Célunk az energetikai költségek csökkentése és hatékonyság növelése saját energiatermeléssel, és energetikai beruházásokkal.

Lakosság bevonása a döntésekbe:

 • Választókerületenként egy meghatározott összeg felhasználásáról az ott lakók dönthetnének, mert fontos számunkra a lakosság véleménye és a demokratikus döntéshozatal. Mi a veszprémiek véleményére vagyunk kíváncsiak és nem a párt döntéshozóinak akarunk eleget tenni.

Önkormányzati alkalmazottak értékelése és költséghatékonyság:

 

 • Kiállunk az önkormányzati alkalmazottak anyagi és erkölcsi megbecsülése mellett, mivel programjaink az ő segítségükkel, velük valósíthatóak meg.
 • Vizsgálat alá vesszük a külsős tanácsadói szerződéseket, a bizottságok számát és létszámát, illetve a gazdasági társaságként működő önkormányzati jogi személyeket, annak érdekében, hogy megfelelő szolgáltatást nyújtsanak és nehogy a pártok kifizetőhelyei legyenek.

Területfejlesztés és bérlakások:

 • Arányosan fejlesztenénk az ipari, lakóövezeti és kereskedelmi területeket. A városrendezési tervben rendet kell rakni, meg kell szüntetni, hogy a lakóövezetekbe iparit, az ipariban lakóövezeti területeket helyezzenek el, amelyek később problémák gócpontjait jelentik.
 • Ingatlangazdálkodásával a város ne a vagyonát élje fel, hanem gyarapítsa azt. Lehetőség szerint a területeket ne eladja, hanem bérbe adja. A területi átminősítéseknek ne végrehajtója legyen, hanem kezdeményezője és haszonélvezője.
 • A parkolóhelyek kérdése is a területfejlesztés alá tartozik, de azzal külön programpontban foglalkozunk.
 • A Veszprém-Szentkirályszabadja repülőtér hasznosítása érdekében aktívan fogunk befektetőt keresni.
 • Aktívan részt vennénk a bérlakások építésében, és érthetetlen, hogy a mostani városvezetés miért nem fordított erre az eltelt években nagyobb figyelmet, akkor mikor pénzügyi lehetősége volt erre.
 • Ösztönöznénk a munkáltatókat is ezek építésére. Közös érdekünk a fiatalok megtartása, így bizonyosan számíthatunk ebben rájuk az ígéretük szerint. Megvizsgáljuk annak lehetőségét, hogy egy finanszírozóval az üzemekhez közeli városi tulajdonban álló területeken kulturált munkásszállásokat építsünk, mely által az időszakonkénti közlekedési forgalom is csökken, valamint a társasházakban működő lakások és albérletek felszabadulnak. így azokat kedvezőbb áron bérelhetik majd a családok.
 • Sajnos ma azt látjuk, hogy az önkormányzat elherdálja a beépítésre fogható területeket. A „megfelelő” beruházó kedvezményeket kap, melyek később a lakók közt konfliktusokat okoznak, illetve, ha nem érdekkörébe tartozó beruházó építi, akkor azt épp akadályozza. Ésszerűtlen döntéseket hoznak, illetve döntéseket nem hoznak meg, ami komoly problémákhoz vezet egy-egy területen. Egyesületünk saját kézben tartaná a területeit, a közművesítést, így elkerülhetők ezek a konfliktusok. Határozottan fellépünk a többségi érdeknek megfelelően, nem tisztességtelenül eljárva az azt eltűrőkkel.

Az Erős Veszprém Programmal az Együtt Veszprémnek az a célja, hogy Veszprém egy élhetőbb, fenntarthatóbb és gazdaságosabb város legyen. A terv ambiciózus, de a meglévő veszprémi adottságok és gazdasági környezet lehetőségeit kihasználva készült.  Bennünk megvan a tenni akarás és a hozzá szükséges tudás, mi ezt megfogjuk valósítani.

Eszenyi László önkormányzati képviselőjelölt