Veszprém Egészség Program

Az egészség minden ember legfontosabb kincse, ezért az Együtt Veszprémért egyesület elkötelezett abban, hogy városunk lakosai számára a legmagasabb szintű egészségügyi ellátást és támogatást biztosítsuk.

Hisszük, hogy az egészségmegőrzés és a megelőzés kulcsfontosságú a jó életminőség és a boldog, produktív közösség megteremtésében.

 

Alábbiakban bemutatjuk, hogy milyen lépéseket kívánunk tenni városunk egészségügyi ellátásának javítása érdekében és hogyan tervezzük bevonni a helyi közösséget is a folyamatba.

 

Tudjuk, hogy helyi önkormányzatként nem nagy a mozgásterünk, hisz az egészségüggyel kapcsolatos tevékenyégünk jórészét a kormány elvonta, azt saját kezébe vette.

Így feladatunk legfontosabb lépése, hogy a feltárt problémákkal szembesítsük a kormányt, járjunk el a helyi egészségügyi intézményeink fejlesztése érdekében, amely leginkább kihat a város polgárainak egészségére is. Úgy gondoljuk, ma már ez egy verseny a települések közt, hisz a pénzszűke okán a kormány szelektál az igények között.

 

Hisszük és valljuk, hogy együtt, összefogással és elkötelezettséggel megvalósíthatjuk azon célt, hogy Veszprém városát még egészségesebb és élhetőbb hellyé tehetjük mindannyiunk számára.

 

Egészségnevelés és megelőzés:

 

 • Rendszeres előadásokat rendezünk a lakosság számára, egészségügyi szakemberek bevonásával az egészséges életmódra való nevelés érdekében

-korosztályonként külön előadások, programok
-időskori mozgásformák, étkezés, megelőzés
-ifjúsági előadások (drog-, alkoholfüggőség prevenciós előadások, sport tudatos étkezés, sportoláshoz alkalmazott szerek stb.)
-ifjúsági sportolási lehetőségek kiszélesítése, megismertetése az egyesületektől a konditermi szolgáltatásokig nyílt napokkal.

 

 

Szűrőprogramok és prevenció:

 

 • Szorgalmazzuk és támogatjuk, hogy a munkáltatók rendszeresen biztosítsanak munkahelyi szűrőprogramokat. Menedzserszűrések ugyan elérhetők, de azok megfizetése nem mindenki számára elérhető.
 • Bátorítjuk a lakosságot a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvételre, mindemellett támogatjuk az ingyenesen elérhető szűrőprogramokat.

 

Egészségügyi szolgáltatások javítása:

 

 • Kezdeményezzük egy egészségügyi információs és segítőközpont létrehozását, az ügyfélszolgálati irodában.
 • Szükségesnek tartjuk, hogy a kórházbejárónál létesítsünk védőtetőt, alatta egy tolókocsi tárolóval, hogy a mozgásukban korlátozott betegek könnyebben bejussanak az épületbe.
 • Ugyanitt megvalósítanánk egy beteg ki-és beszálló pontot, hasonlóan az iskolák „K & R” parkolóihoz.
 • Megépítenénk a vérellátónál a parkolóházat, amit eddig minden politikai párt ígért, de a megvalósítását elmulasztotta, jelenlegiek annak ellenére, hogy a területet is tulajdonba kaptuk 2019. évben, és a fejlesztési pénz is rendelkezésünkre állt.
 • Kezdeményezük a kórházvezetésnél, a Vöröskeresztnél és a helyi nyugdíjaskluboknál, hogy önkéntes kisérőket biztosítsunk az idősebb betegek, gyermekek számára, ezáltal könnyítve az ápolók munkáját. Úgy gondoljuk, ez már a civil identitást is erősítheti, hasznos elfoglaltságot és megbecsülést is nyújtva azon nyugdíjas polgáraink számára, akik erre vállalkoznának.

 

Önkormányzati kötelező feladat, támogatás:

 

 • Erősebb monitor rendszer a háziorvosok, iskolaorvosok, fogorvosok, védőnők körzeti működésén.
 • Erősebb mentális megtartó háló kiépítése a fiatalok számára pl. iskolapszichológus, szakmai ifjúsági szervezetek, iskolai zaklatások elleni megelőzési programok.
 • Évente „egészségügyi bált” rendezünk gálavacsorával, melynek bevételét olyan egészségügyi célra lehetne fordítani, amire a központi költségvetésben nincs fedezet, illetve ami nem a direkt gyógyítást segíti. Például klimatizálás, laborvizsgálatok, vérvétel elvégzésének könnyítése.

 

Pál Endre önkormányzati képviselőjelölt