Civil fény program

 

Az Együtt Veszprémért egyesület elkötelezett abban, hogy támogassa és erősítse a helyi civil szervezeteket, valamint elősegítse az együttműködést ezáltal a közös célok megvalósítását.

Civil szervezetek támogatása és erősítése:

  • A Veszprémi Civil Koordinációs Fórum létrehozása, amely lehetőséget biztosít a civil szervezetek számára az információcserére, tapasztalatok megosztására és közös projektek tervezésére.
  • Rendszeres konzultációs fórumok és műhelymunkák szervezése a civil szervezetekkel, ahol a civilek és a városi vezetés képviselői közösen dolgoznak ki megoldásokat a helyi problémákra.

Önkéntesség, civil munka:

Városunkban az önkéntesség leépült, amely egy „természetes” folyamat az egyre inkább a virtuális térbe helyezett emberi kapcsolatok okán, elidegenedünk egymástól, így egymás problémáira is egyre kevésbé vagyunk fogékonyak.

Ennek kompenzálására, megelőzésére egyre nagyobb hangsúlyt kell helyeznünk a kis önkéntes szerveződések, közösségek támogatására.

Ehhez nem elég a ma nyújtott támogatás, hisz ugyan a választások előtt duplájára emelték a felhasználható keretet, lássuk be, a 10-50 ezer forintos támogatások semmire sem elegendőek. Igazából ezen összegek szétosztásához szükséges „papírmunkára” ennél nagyobb összeget fordítunk.

Egyesületünk létrehozna egy ernyőszervezetet ezen szerveződések kiszolgálására. Segítenünk kell a civil szervezeteket a pályázatok előkészítésében és a finanszírozási lehetőségek feltérképezésében.

Évek óta küzdünk például egy rendezvénysátor beszerzésére, de sajnos az EKF pályázaton is leszavazták ezt az ötletet, és a város sem volt hajlandó erre költeni, annak ellenére, hogy a fenntarthatóság volt az egyik hívó szó az elmúlt év beruházásai során. Most pedig milliókért bérelhetnek civil szervezetek felszereléseket egy egyszerű programhoz, ami nyilván a költségeit nem fogja kitermelni, így rögtön el is lehetetlenítették ezeket a kisebb rendezvényeket.  Mi ezt biztosítanánk a további szükséges eszközökkel együtt, és a veszprémi székhelyű civil szervezeteknek, melyeket jelképes összegért bérleti formában elérhetővé tennénk.

Emellett egy inkubátorházhoz hasonlóan biztosítanánk a szükséges informatikai eszközparkot, tárgyalót, jogi és gazdasági tanácsokkal látnánk el azokat, hogy bárki bele merjen vágni egy jó kezdeményezésbe a többi veszprémi polgár örömére, hasznára, hisz ma a támogatások jó részét hasonló dolgokra fordítják. Ha csak a könyvelésüket közös mederbe terelnénk, máris könnyebb lenne az életük, és a hivatalé is, hisz azok megfelelő színvonalon kerülnének be a pályáztatásokat követően.

A civil szférát sajnos a kettősség jelképezte az EKF évében. Igen nagy reményeket fűztünk ehhez, és ugrottunk bele, de a pénz káros hatása okán az önkéntességre inkább kedvezőtlenül hatott, hisz ki akar „hülye” lenni, és ingyen tenni bármit is, mikor a máshonnan ide keveredők milliókat tesznek zsebre.  Gondoljunk bele, csak egy budapesti fiatalember három kis parkban, a közösségi tervezés szakértője címén – melynek eredményét ma sem látjuk -, az összes veszprémi civilszervezet által egy egész évre elnyerhető pénz dupláját vihette haza.

Itt példaként említhetném azt is, hogy a „Gyárkertünket” amely állítólag a miénk, 10 millió forintért bérelhették vissza a veszprémi civilek egy napra a budapesti vállalkozástól. Tehát a most duplájára emelt éves civil kerettel megegyező összegért.

Másrészt a civil szervezeteket – legalábbis a területi alapon működőket – sikerült összébb kovácsolni, így erre pozitív hatásként tekinthetünk. Ezt nem szabad veszni hagyni és a jövőben erősíteni kellene.

 

Részvétel az önkormányzati döntésekben:

  • Az önkormányzati döntéshozatal folyamatában való aktív részvétel ösztönzése, például a civil szervezetek képviselőinek bevonása a városi tervezési és fejlesztési folyamatokba.
  • Civil költségvetési tanácsadó testület létrehozása, amely segíti a civil szervezeteket a pályázatok előkészítésében és a finanszírozási lehetőségek feltérképezésében.

 

Közösségi együttműködés elősegítése:

  • Közös projektek ösztönzése és támogatása a civil szervezetek között, amelyek hozzájárulnak a város közösségi életének és infrastruktúrájának fejlődéséhez.
  • Együttműködés elősegítése a civil szervezetek és a vállalati szektor között, például közös közösségi események és adománygyűjtő kezdeményezések révén.

 

Nyitott kommunikáció:

  • Rendszeres nyilvános fórumok szervezése, ahol a civil szervezetek és a városi vezetés közvetlenül kommunikálhatnak egymással és a lakossággal.

 

Ezen programtervezet megvalósításával az Együtt Veszprémért egyesület arra törekszik, hogy erősítse a civil társadalmat, előmozdítsa a közösségi részvételt és a demokratikus döntéshozatalt, valamint elősegítse a város fejlődését és fenntarthatóságát.

Adamecz Zoltán